CCC s.r.o.


Přejdi na obsah

CL3952

Výrobky > CS3000 > CS3100

GSM modul

Modul CL3952 je určen pro odesílání nebo příjem SMS zpráv přímo ze sítě LonWorks. Je využíván zejména k odesílání informačních SMS o stavu systému (porucha, havárie, stav, vybraná měřená hodnota atd.). Dále může sloužit ke vzdálené změně stavu zařízení (zapnout, vypnout, změna režimu atd.). K dispozici je 8 vstupních bran, které mohou být využity pro 8 různých povelů a 7 výstupních bran. Z každé výstupní brány mohou být odesílány téměř libovolné informace na 1 až 3 telefonní čísla. Délka odesílané zprávy je omezena na 30 znaků.

Napájení: AC-DC 7-24V / 0.5A

Komunikační rozhraní: LonBus®

Rozměry: 35x90x60 mm (2 moduly)


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku